Ο Χειραπράκτορας είναι εκπαιδευμένος και έχει εξειδίκευση στήν τέχνη της προσαρμογής των σπονδύλων και άλλων αρθρώσεων, («manipulation therapy») ώστε όχι μόνο να επαναφέρει τους σπονδύλους στην κανονική τους λειτουργία, αλλά και να μειώνει την πίεση των τοπικών και περιφερικών νεύρων. Η τοπική πίεση των νεύρων είναι αποτέλεσμα της φλεγμονής του μαλακού ιστού γύρω από τον σπόνδυλο. Η περιφερική πίεση των νεύρων μπορεί να προκληθεί είτε απο πιασμένο νέυρο είτε από κακή στάση της σπονδυλικής στήλης."

 

Όταν ένας σπόνδυλος φύγει από τη θέση του εξαιτίας κάποιου ατυχήματος, χτυπήματος, ή κακής στάσης, δημιουργεί φλεγμονή, η οποία επηρεάζει την σωστή λειτουργία κάποιου νεύρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο, εκφυλισμό, αρρώστια ή ασθένεια.

 

"Οι Γιατροί Χειροπράκτορες έχουν μεγάλη κλινική και πρακτική εκπαίδευση.! ”

Οι Γιατροί Χειροπράκτορες έχουν μεγάλη κλινική και πρακτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει τουλάχιστον 4,200 ώρες επαγγελματικής μελέτης, 2,000 ώρες βιολογικής και κλινικής μελέτης, περισσότερες από 1,000 ώρες σε εξειδικευμένες τεχνικές χειροπρακτικής και τουλάχιστον 900 ώρες πρακτικής κλινικής άσκησης πριν την αποφοίτηση (έξι χρόνια το λιγότερο, συνήθως οκτώ). Οι χειροπράκτορες επίσης περνούν εξετάσεις από εθνική επιτροπή (σε τέσσερα τμήματα) και παίρνουν ειδική άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος πριν την πρακτική τους άσκηση.

Σε όλο τον κόσμο έχουν γίνει αναρίθμητα επίσημες έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χειροπρακτικής. Όλες οι έρευνες παρουσίασαν τη σύγχρονη Χειροπρακτική Θεραπεία ως ασφαλή και αποτελεσματική.