Σχετικά με το γιατρό

Τζέφρυ Ν. Βαμβούρης
Δόκτωρ Χειροπρακτικής
Πτυχιούχος Η.Π.Α.
California Licence
Μέλος ICA CCA