Η Θεραπεία

See more details
Tο νευρικό μας σύστημα ελέγχει κάθε λειτουργία του σώματός μας.

See more details
Παθήσεις που βοηθάει η Χειροπρακτική

See more details

Θεραπείες Σπονδυλικής Στήλης

Τι είναι η Χειροπρακτική

Η τρίτη μεγαλύτερη επιστήμη υγείας στον κόσμο

chiropractor_hands

Είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιστήμη υγείας στον κόσμο, μετά την κλασική ιατρική και την οδοντιατρική.

Είναι ένας ανεξάρτητος κλάδος υγείας, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων συνδρόμων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που οφείλονται σε μηχανικά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης καθώς και στις επιπτώσεις που έχουν αυτά πάνω στο νευρικό σύστημα.

Η βασική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών είναι οι ειδικοί διορθωτικοί χειρισμοί (ανατάξεις), που γίνονται πάνω στη σπονδυλική στήλη και γενικότερα σε ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα.

Η επαναφορά της κανονικής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης, που επιτυγχάνεται με τους χειρισμού αυτούς, ελευθερώνει το νευρικό σύστημα, βοηθάει τον οργανισμό στην ανάκτηση της έμφυτης ικανότητάς του για αυτο-ίαση και εξαλείφει τις αιτίες του πόνου.

Tο νευρικό μας σύστημα ελέγχει κάθε λειτουργία του σώματός μας.

photo3

Η παραδοσιακή ιατρική συνήθως εστιάζει την προσοχή της στα μικρόβια και το αίμα. Η Χειροπρακτική όμως διαφέρει. Η Χειροπρακτική φέρνει αποτελέσματα βοηθώντας το νευρικό μας σύστημα να δουλέψει όπως θα έπρεπε.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας, η σπονδυλική μας στήλη και το νευρικό μας σύστημα ελέγχουν κάθε λειτουργία του σώματός μας. Αν ενοχληθεί κάποιο σημείο του νευρικού μας συστήματος από τον εγκέφαλο μέχρι το σώμα μας, τότε ανάλογα με την ενόχληση θα έχουμε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα υγείας. Μία συνήθης αιτία τέτοιου προβλήματος είναι η μετακίνηση ενός από τους σπονδύλους της σπονδυλικής μας στήλης (υπεξάρθρημα). Μια τέτοια μετακίνηση δημιουργεί πρόβλημα στη «Λεωφόρο Μεταφοράς Πληροφοριών» του σώματός μας που φυσικά είναι η σπονδυλική μας στήλη.

Η Χειροπρακτική Αγωγή

Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ειδικών χειρισμών (ανατάξεων) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Χειροπράκτης, ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική κατάσταση του ασθενούς και το είδος του προβλήματος. Όλες όμως στοχεύουν στη διόρθωση των μηχανικών προβλημάτων και την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης και γενικά του μυοσκελετικού συστήματος. Οι Χειροπράκτες έχουν επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να μπορούν να κάνουν τις ανατάξεις και τους υπόλοιπους χειρισμούς ανώδυνα και με ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να προβούν και σε κάποιες μαλάξεις των μαλακών μορίων ή/και σε άλλες χαλαρωτικές τεχνικές, προκειμένου να χαλαρώσουν τυχόν μυϊκό σπασμό και να προετοιμάσουν έτσι την περιοχή να δεχτεί την ανάταξη πιο καλά.